Výsledky - dílčí zprávy

Zpráva za 2022
Subdodávka pro dílčí cíle 5.1, 5.2
Oblast – Odhad zdravotních dopadů
Zpráva za 2022
Subdodávka pro dílčí cíle 6.1
Metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik z plošných map